Brezplačna revija za ureditev bivalne okolice

Oglaševanje

V več kot 20. letih neprekinjenega vsakomesečnega izhajanja revije Stik smo si v uredništvu pridobili dolgoletne izkušnje na področju oglaševanja v tiskanih medijih. V tem času je revija Stik na območju njene pokritosti potrošnikom postala najbolj priljubljen priročnik pri iskanju ponudnikov različnih storitev in izdelkov.

6 razlogov

zakaj objaviti oglas v reviji Stik

Podoba visoko kakovostne revije

Že takoj od začetka izhajanja revije Stik je njena prioritetna naloga na podobi visoko kakovostne barvne revije z nenehnimi izboljšavami. Poleg njene obsežnosti z največjim številom oglasov je še v njenem izredno kvalitetnem videzu zasluga, da ena izmed redkih brezplačnih revij ne potuje iz poštnega nabiralnika direktno v koš. Pri podobi visoko kakovostne revije se daje poudarek na grafičnih estetsko dovršenih oglasih in visoko kvalitetnem papirju. Notranje strani revije so iz 90 g. bioglos prelakiranega papirja, ovitek pa je iz debelejšega 250 g. bioglos prelakiranega papirja. S tem se revija Stik povsem primerja z visokocenovnimi plačljivimi revijami.

Vsak mesec oglašuje več kot 250 različnih podjetij

Revija Stik se ponaša z enim izmed največjim številom oglaševalcev v posamični mesečni izdaji na celotnem slovenskem področju. To je zagotovo eden najboljših pokazateljev o visokem odzivu potrošnikov na objavljene oglase in pravilni oglaševalski strategiji. Posledično s tem je revija ravno zaradi tega postala tako priljubljena med potrošniki, saj vsak mesec znova na enem mestu nudi ogromno število ponudnikov na vseh področjih storitev in izdelkov.

Več kot 2/3 revije zasedejo strokovni članki

Z razliko od ostalih brezplačnih medijev je revija Stik poznana po tem, da potrošniku ne nudi samo oglase, temveč ga informira in izobražuje z obširnimi različnimi strokovnimi članki iz tematik ureditve doma in avtomobilizma. Posamezen članek je precej obširen; v povprečju na 8-ih straneh. V njem se poskuša laičnega potrošnika kar najbolje seznaniti z možnostmi izvedbe določene storitve, novitetami izdelka in tudi pastmi, še preden se ta odloči za storitev ali izdelek.

Zelo ugodne cene oglaševanja

Poleg dobrega oglaševalskega odziva je tako veliko število oglaševalcev uspela revija Stik pridobiti le z maksimalno ugodno ceno oglaševalskega prostora glede na območje pokritosti in njeno naklado. Odvisno od velikosti oglasa so cene oglaševanja primerne prav za vsak žep. Z razliko od večine ostalih tiskanih medijev se v reviji Stik z večanjem oglasnega prostora cene drastično ne spreminjajo. Pomemben podatek je tudi ta, da je grafično oblikovanje oglasa brez doplačila.

Brezplačna objava oglasa na spletnem portalu

Z objavo oglasa v reviji Stik je ta brezplačno objavljen tudi na spletnem portalu revijastik.si, in to v neomejenem času. Preko oglasa na omenjenem spletnem portalu je omogočena neposredna povezava na morebitno spletno stran oglaševalca in njegovo elektronsko pošto. Spletni portal je izjemno obširen, saj nudi maksimalno enostavno in hitro iskanje preko 1000 oglaševalcev. Poleg tega nudi še virtualni ogled obeh tekočih revij Stik, arhiva prejšnjih izdaj, ogleda strokovnih člankov, itd.

Izdelava oglasa brez doplačila

Predvsem pri oglaševalcih, ki nimajo izdelanega lastnega oglasa je pogosto bojazen, da nimajo časa in izkušenj pri realizaciji osnutka oglasa. Ta bojazen lahko odpade. Vse kar je potrebno s strani oglaševalca, je le njegova potrditev o ustreznosti oglasa. V uredništvu revije Stik iz javno dostopnih podatkov ali gradiva, ki ga pošlje oglaševalec, izdelajo barvni osnutek oglasa, ki ga oglaševalcu pošljejo po elektronski ali navadni pošti v ogled. Oglaševalec sporoči morebitne spremembe v oglasu in šele, ko potrdi njegovo ustreznost, gre ta v tisk. Torej se oglas tekstovno in grafično dopolni, dokler ni oglaševalec z njim zadovoljen. Brez vseh dodatnih stroškov na njegov račun. Na ta način se želi, da je oglaševalec že pri izvedbi oglasa kar najbolj zadovoljen.

Informacije za objavo oglasa

  • Gradivo za oglas je lahko v poljubni elektronski obliki (PDF, Corel Draw, Photoshop, Word, JPG). Priporočljivo je, da so slike vsaj v 300 DPI resoluciji. Gradivo je lahko tudi v pisni obliki, ki se ga pošlje na zgoraj naveden naslov.
  • Rok za oddajo gradiva za oglas je do 26. v mesecu za objavo v reviji, ki izide v začetku naslednjega meseca.
  • Revija Stik za dolenjsko področje izhaja v začetku meseca, razen januarja, julija in avgusta. Ločena izdaja revije za nadljublansko notranjsko področje izhaja v začetku meseca, razen januarja, julija in avgusta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Zavedamo se svoje odgovornosti v zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki, zato kot upravljalec vse osebne podatke obdelujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 94/2007 – UPB1; v nadaljevanju: ZVOP-1) in Splošno uredbe o varstvu podatkov – GDPR (Uredba (EU) 2016/679).

---------------------------------------------------------------------------------

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV IN KONTAKTNI PODATKI

Revija Stik, Andreja Antončič s.p.
Žubina 1, 8213 Veliki Gaber
Matična številka: 1368257000
Davčna številka: SI 66060303
Davčni zavezanec: DA
Elektronski naslov: info@revijastik.si
Telefonska številka: 07 3469 113 ; 07 3469 114

Osebe, ki v našem podjetju lahko dostopajo do osebnih podatkov, so zavezane, da lahko podatke uporabljajo le za namen, ki je skladen s politiko varstva osebnih podatkov.

--------------------------------

OSEBNI PODATKI

Revija Stik, Andreja Antončič s.p. za potrebe izvajanja svojih storitev zbira in obdeluje kontaktne podatke pravnih oseb (ime, kontaktna številka, elektronski naslov).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVNA PODLAGA IN NAMEN OBDELAVE

Pravna podlaga za obdelovanje naročnikovih podatkov je pogodbeno razmerje z naročniki. Kontaktne podatke pravnih oseb obdelujemo izključno za namene izvajanja pogodbenih obveznosti.

Partnerji z naročilom objave reklamnega oglasa v tiskani reviji Stik soglašajo z objavo dogovorjenih kontaktnih podatkov na spletnem portalu revijastik.si, v neomejenem časovnem obdobju. Preko oglasa na omenjenem spletnem portalu je omogočena neposredna povezava na morebitno spletno stran oglaševalca in njegovo elektronsko pošto ter druge poslovne kontaktne podatke podjetja, vključno s posredovanimi elektronskimi naslovi zaposlenih pri naročniku. Naše podjetje ne odgovarja za varnost osebnih podatkov na spletnih povezavah naročnikov.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVICE GLEDE UPORABE OSEBNIH PODATKOV

Privolitev o obdelavi osebnih podatkov lahko partnerji kadarkoli prekličejo, se seznanijo s podatki, zahtevajo spremembo, zahtevajo njihov popravek ali popoln izbris, tako da pisno predložijo zahtevo za vpogled, spremembo, popravek ali izbris urednici Andreji Antončič - revija Stik. V osmih dneh od prejema zahtevka bodo podatki poslovne stranke ustrezno obravnavani.